Project Description

Konkur

زبان کنکور

و کنکور تخصصی زبان

 

همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های دانش آموزان کنکوری و خانواده هایشان عدم رضایت و اطمینان کافی به بخش زبان انگلیسی مؤسسات کنکور بوده است.

در آکادمی زبان کیانوش زبان کنکور (عمومی و اختصاصی) با برنامه ای ویژه، خدمت شما ازارائه می گردد تابتوانیم نه تنها شاهد موفقیت روزافزون آموزشی باشیم، بلکه قدم چشمگیری در کاستن استرس و دلهره قبل از کنکور داشته باشیم.

مهم نیست سطح زبان شما چیست! فرمول کنکور چیز دیگری است!

از آنجا که مصاحبه و مشاوره اولیه به صورت رایگان صورت می گیرد، می توانید هم اکنون برای این امر اقدام فرمایید تا بتوانیم در کنار سنجش اولیه، راهکارهای موجود را با توجه به سطح فعلی شما پیش رویتان بگذاریم.

‘ فرم رزرو تعیین سطح رایگان ‘

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD